Available courses

Metodický kurz pro lektory plavecké školy Activity Club, který je sestaven na základě Metodické příručky. Metodická příručka je závazným dokumentem pro každého zaměstnance plavecké školy Activity Club, kterým by se měl lektor při přípravě na vyučovací jednotku řídit a sledovat jeho hlavní cíle. Dokument určuje základní metodické směřování a koncepci školy.