Available courses

Projekt je kombinací videí a textu. Videa prezentují ukázky správně provedených technických cvičení všech plaveckých způsobů, včetně nácviku obrátek a startů. Text u každého videa je pak kombinací jejich popisu, účelu, správného provedení a doporučení nižší i vyšší úrovně každého cvičení.

Zde najdete metodiku a didaktiku plaveckých způsobů a videa.

Test pro lektory AC BOZP na bazénech.